Kolejne podwyżki płacy minimalnej!

Data dodania: 04.06.2019


Czy są już jakieś rządowe propozycje dla sfery budżetowej? Rządowy projekt jest taką propozycją, która powinna pogodzić wszystkie strony. Sugerowana podwyżka jest ponad dwukrotnie wyższa od ustawowego minimum, a jednocześnie wypośrodkowuje pomysły pozostałych uczestników dialogu w tym zakresie. Co dalej z uzgodnieniem wysokości płacy minimalnej? Na chwilę obecną konkretnych propozycji brak. Ministerstwo przypomniało tylko o […]

Rola związków zawodowych w zakładach pracy

Data dodania: 09.05.2019


Związki zawodowe na terenie Polski codziennie ogrywają niezwykle ważną rolę, w ogólnym procesie kształtowania się gospodarki, funkcjonowania przedsiębiorstw pracy, a przede wszystkim dbają, aby relacja pomiędzy pracownikiem a pracodawcą układała się wzorowo. Dzieje się tak, dlatego, iż związki zawodowe to organizacja posiadająca status prawny, która to została powołana do reprezentowania ochrony zawodowych, ale także do […]