Strefa ekonomiczna i rynek pracy

Data dodania: 19.12.2017


Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna obejmuje swym zasięgiem bardzo rozległe tereny aż w czterech województwach. Między innymi jedna z podstref ekonomicznych znajduje się w Kaliszu. Rynek pracy w tym mieście w ostatnich latach nie napawał optymizmem, a więc istnienie takiej strefy na pewno może jedynie pomóc w jego ożywieniu. Tworzenie samej strefy i ściąganie do niej […]

Prawo pracy w Holandii – wynagrodzenia i umowy

Data dodania: 28.09.2016


Rozpoczęcie pracy w obcym kraju jest bardzo wymagającą i trudną decyzją. Wyjazd za granicę i często towarzysząca mu rozłąka z najbliższymi to nie jedyne odczuwalne skutki emigracji zarobkowej. Podjęcie zatrudnienia poza granicami naszego państwa jest możliwe w dużej mierze dzięki członkostwu Polski w strukturach Unii Europejskiej, co nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania prawa pracy […]

Oferty pracy w Holandii – czy doświadczenie jest niezbędne?

Data dodania: 22.06.2016


W Polsce od lat specjaliści rynku pracy i sami pracodawcy powtarzają jak mantrę, że największe szanse na znalezienie zatrudnienia i rozwój zawodowy mają ci kandydaci, którzy mogą się poszczycić odpowiednim doświadczeniem. Obok kluczowych kompetencji technicznych jest to zdecydowanie najbardziej pożądana cecha u potencjalnego pracownika. Czy tak samo wyglądają oczekiwania pracodawców z zagranicy? Czy w Holandii […]