Czy w Holandii można pracować bez znajomości języka? Jak się go nauczyć?

Data dodania: 29.03.2016


Perspektywy pracy w krajach Zachodniej Europy są niezwykle kuszące dla wielu Polaków. Zagraniczni pracodawcy cenią wartościowy, wykształcony i pracowity kapitał ludzki, a właśnie za taki są uznawani pracownicy z Polski – i dzięki temu są chętnie zatrudniani przez zagraniczne firmy. Problem pojawia się, kiedy w grę wchodzi dłuższy pobyt za granicą – wiadomo, trzeba jakoś odnaleźć się w nowym miejscu, odmiennej kulturze i… obcym języku. O ile w przypadku krajów anglojęzycznych czy Niemiec nie stanowi to zazwyczaj wielkiej przeszkody, tak większość kandydatów na hasło „język niderlandzki” zaczyna poważnie się zastanawiać nad wyjazdem. Czy słusznie?

O tym czy warto znać język, który jest powszechnie używany w konkretnym kraju nie trzeba nikogo przekonywać. Dzięki temu nie tylko dużo łatwiej jest odnaleźć się w nowym, nieznajomym środowisku czy poznawać ludzi. Główną zaletą, jaka wynika z posługiwania się językiem obowiązującym w danym państwie jest przede wszystkim pewność siebie i większe bezpieczeństwo. Jest to istotne szczególnie przy załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych, ale także w przypadku codziennych zwykłych spraw ułatwia to wiele czynności. Z czasem przekłada się to również na to, że w płynny sposób stajamy się częścią lokalnej społeczności, a nawet czujemy się w tym miejscu jak w domu. Również okoliczni mieszkańcy czy współpracownicy docenią starania włożone w naukę ich ojczystego języka – dla pracodawcy może to być jasny sygnał, że taki kandydat może być poważnym partnerem do dalszej współpracy.

Konieczność czy możliwość?

Ale czy znajomość języka niderlandzkiego (czy też holenderskiego) jest absolutnie niezbędna jeśli ktoś myśli o podjęciu pracy w Królestwie Niderlandów? Nie. Jak pokazują liczne oferty pracy, skierowane głównie do kandydatów z Polski nie jest to warunek konieczny, aby znaleźć zatrudnienie w Holandii. Zwykle pracodawcy nie stawiają takich wymogów przed pracownikami z takich branż jak przemysł, budownictwo czy produkcja, w których liczą bardziej na twarde kompetencje i konkretne umiejętności, które wniosą w struktury danej firmy. Inaczej ma się sprawa w przypadku kandydatów, którzy byliby zainteresowani pracą w obrębie działalności związanej z wyspecjalizowanymi dziedzinami gospodarki – z IT, sprzedażą czy finansami na czele.

Praktyka pokazuje, że nawet pracownik, który nie wiązał swojej przyszłości ze stałym pobytem w Holandii, przy sprzyjających warunkach bierze taką możliwość pod uwagę. A codzienne obcowanie w otoczenie języka niderlandzkiego z czasem przekłada się na podłapanie części słownictwa i najbardziej popularnych zwrotów. Kiedy człowiek zyskuje pewność, że w grę wchodzi dłuższy pobyt w tym kraju warto podszkolić opanowane podstawy. W tym celu można skorzystać z kursów, specjalnie przeznaczonych dla cudzoziemców, na które można się zapisać w lokalnych instytucjach urzędowych. Często są one częściowo lub całkowicie refundowane, więc tym bardziej warto zainteresować się tą możliwością.

W miarę upływu czasu i codziennych prób komunikowania się w języku niderlandzkim, wiele osób uzna, że ich początkowe obawy były całkowicie niesłuszne, bo wbrew panującym opiniom nie jest to język absolutnie nie do nauczenia. Wręcz przeciwnie – a dla chcącego nic trudnego, zatem warto zacząć od znalezienia odpowiedniej motywacji, na przykład w formie atrakcyjnej oferty pracy w Holandii.


Szukampracy.pl – portal z ogłoszeniami:

logo