Gry menedżerskie na imprezy korporacyjne

Data dodania: 13.04.2018


Problemy pojawiające się w pracy zawodowej czy życiu osobistym, spotykają nas na każdym kroku. Różni ludzie na różne sposoby sobie radzą z tym, żeby je rozwiązać, dużej grupie idzie to szybko, a innym tempo tak szybkie nie będzie. Sporo różnych technik pozwala na to, żeby nauczyć się inaczej podchodzić do tych problemów, a oprócz tego efektywnie wyszukiwać kreatywne rozwiązania.

Do tego typu metod należy gry szkoleniowe ( więcej: http://www.symulacje.edu.pl ), założenia której będą się opierać na koncentracji na istocie ludzkiej i jej chęciach stworzenia czegoś, co poprawi jakość życia. Kreatywne wykorzystanie dostępnych gier biznesowych umożliwi dotarcie do rozwiązań odbiegających od ogólnych szablonów. Technikę, która jest prezentowana można wykorzystywać w wielu biznesowych obszarach, na przykład w szeroko pojętym HR.

W oparciu o dostępne statystyki zdecydowana większość osób zajmujących się zarządzaniem uznaje gry szkoleniowe za element o dużym znaczeniu w organizacjach, w których są zatrudnieni. Dodatkowo, w podmiotach, w jakich dużą wagę się przykłada do zarządzania ludzkimi zasobami, metoda ta jest wykorzystywana w dużo większym zakresie. Daje to możliwość, żeby zupełnie inaczej spoglądać na pracowników i kandydatów, a co się z tym wiąże wybierać najbardziej odpowiednich.

Najważniejszym elementem jeśli chodzi o technikę symulacji menedżerskiej jest dokładne określenie problemu, będzie to już połowa sukcesu. Pierwsze pytanie powinno brzmieć, czemu coś trzeba zmienić, a w dalszej kolejności co można zmienić w konkretnym obszarze. Aby pytanie trafiło do właściwych osób, konieczny będzie zespół ekspertów z dużym doświadczeniem, najlepiej mających różne umiejętności i pracujących na różnych stanowiskach.

Metoda, która tu jest pokazywana to w pierwszej kolejności wspólna praca, z tego też powodu zbudowana grupa musi mieć kompletną wiedzę na temat problemu który należy rozwiązać. Należy też dać możliwość wypowiedzenia się członkom na temat poruszanego rozwiązania. Każdy może zupełnie odmiennie spostrzegać całość problemu, a tym samym mieć potem zróżnicowane koncepcje.

Omawiając dokładnie, co jest źródłem problemów i jaki jest cel, do którego się dąży, należy zająć się klientem. W przypadku działów personalnych jest to po prostu szukający pracy kandydat. Zadaniem zespołu roboczego będzie analiza jego potrzeb i oczekiwań, a następnie potem stworzenie charakterystyki. Końcowy krok symulacji menedżerskiej, najbardziej angażujący to wymyślanie, i wybranie spośród znalezionych rozwiązań tego najbardziej odpowiedniego.