Jak żyć….i pracować w Holandii

Data dodania: 22.02.2016


Gdzie jest najwięcej Polaków, jeśli nie w Polsce? W czołówce celów wyjazdowych i zarobkowych naszych rodaków znajdują się Wyspy Brytyjskie, Niemcy oraz Holandia. Ten ostatni kraj często kojarzony jest głównie z pracą sezonową przy zbiorach owocowych, warzywnych lub w ogrodnictwie. Jednak zarówno wyjeżdżając do pracy tymczasowej, jak i myśląc o zatrudnieniu długoterminowym i osiedleniu się w Holandii na stałe warto zapoznać się z warunkami życia, jakie tam panują.

Przyjazd i co dalej?

Pierwszą rzeczą, o jakiej należy pamiętać, kiedy przyjeżdżamy do Holandii jest obowiązek zgłoszenia pobytu odpowiedniej instytucji, a konkretnie Urzędowi Imigracji i Neutralizacji. Chociaż przepisy Unii Europejskiej niejako automatycznie pozwalają na swobodne przemieszczanie się obywateli, więc jeśli będziemy zwlekać dotkliwe konsekwencje się są nieuniknione. Ale rejestracja pobytu pozwala między innymi ubiegać się o zasiłek socjalny czy innego rodzaju świadczenia. Procedury te dotyczą pobytu, który będzie trwał dłużej niż 3 miesiące i powinny być poprzedzone wnioskiem meldunkowym w dziale ewidencji ludności w miejscu, w którym planujemy zamieszkać. Jeśli pobyt będzie krótszy niż 3 miesiące wystarczy zgłosić się do urzędu imigracyjnego z prośbą o wydanie zaświadczenia o rejestracji, co ułatwi załatwienie różnego rodzaju spraw, na przykład w banku.

Praca, umowy, dokumenty

Zatrudnienie w Holandii może być uregulowane przez jeden z 3 rodzajów umów – na czas określony lub nieokreślony, na wezwanie albo z biurem pośrednictwa pracy. Ta ostatnia dotyczy przypadków pracy tymczasowej, w których formalnym pracodawcą jest biuro pracy, ale wszystkie obowiązki wynikające z zawiązanego stosunku pracy wykonywane są na rzecz i w miejscu innego podmiotu. Umowa na wezwanie też dotyczy pracy, w której pracownik ma w obowiązku stawić się w miejscu i na wezwanie pracodawcy i otrzymuje wynagrodzenie oparte na stawce godzinowej, zgodnie z ilością czasu jakie spędził w pracy. Najbardziej bezpieczną i pożądaną jest umowa o pracę na czas nieokreślony lub określony. Jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia czy inne szczegółowe ustalenia zawarte w umowie wszystko zależy od tego czy pracujemy na rzecz pracodawcy holenderskiego czy polskiego, który wysłał nas do tego kraju do pracy. W pierwszym przypadku obowiązują aktualne wytyczne lokalnego prawa, które zakładają między innymi obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Przy umowach z polskim pracodawcą zapisy są oparte na polskim prawodawstwie, jednak muszą spełniać niektóre przepisy prawa lokalnego.

projektowanie stron szczecin

Życie na co dzień

Holandia jest krajem dość gęsto zaludnionym, gdzie w skupiskach miejskich żyje się dosłownie człowiek-obok-człowieka. A zatem trzeba dostosować się do lokalnych warunków i często niełatwych warunków sąsiedztwa. Holendrzy cenią sobie poszanowanie praw życia społecznego, więc najlepiej wyjdziemy na przestrzeganiu przyjętych już reguł. Dobrze widziane jest nie tylko niezakłócanie spokoju, ale na przykład parkowanie samochodu z myślą o tym, żeby nie przeszkadzać innym i tego typu codzienne, drobne zwyczaje. Mieszkańcy Holandii przywiązują dużą uwagę do procesów integracji z przybyszami z innych krajów. Jeśli zależy nam na dłuższym pobycie w tym kraju warto wziąć pod uwagę możliwość nauki języka niderlandzkiego, co nie jest niezbędne samo w sobie, jeśli szukamy tam pracy. Gminne urzędy w Holandii oferują przyjezdnym kursy integracyjne, które mają ułatwić imigrantom dopasowanie się do społeczności lokalnych. Informacje o szczegółach zaawansowania biegłości językowej zawsze powinny być określone w ogłoszeniu o pracę.


 

Sprawdź także:

porady-i-wzory-cv