Prawo pracy w Holandii – wynagrodzenia i umowy

Data dodania: 28.09.2016


Rozpoczęcie pracy w obcym kraju jest bardzo wymagającą i trudną decyzją. Wyjazd za granicę i często towarzysząca mu rozłąka z najbliższymi to nie jedyne odczuwalne skutki emigracji zarobkowej. Podjęcie zatrudnienia poza granicami naszego państwa jest możliwe w dużej mierze dzięki członkostwu Polski w strukturach Unii Europejskiej, co nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania prawa pracy w konkretnym kraju. Jakie są podstawowe zapisy prawa pracy w Holandii, jakie umowy o pracę przewiduje tamtejszy kodeks i co warto o nich wiedzieć?

Wysokość wynagrodzenia

Płaca minimalna w Holandii, podobnie jak w Polsce, jest regulowana w sposób ustawowy. Holenderski rząd ustala kwoty w wymiarze godzinowym, dziennym, tygodniowym i miesięcznym z podziałem na wiek pracowników. Jest to szczególnie ważne dla młodych osób, które rozważają wyjazd do pracy w Holandii. Pełna płaca minimalna obowiązuje pracowników od 23 roku życia – im młodsza zatrudniona osoba, tym niższe gwarantowane wynagrodzenie będzie mu przysługiwać. Na przykład 17 latek otrzyma niecałe 49% pensji minimalnej, a 21 latek już 72,5%.

wynagrodzenie-holandia

Co zrobić jeśli pracodawca wypłaca nam pensję niższą niż ustawowe wynagrodzenie minimalne? Warto skonfrontować z nim tę nieprawidłowość, a jeżeli nie przyniesie to rezultatów zgłosić się do holenderskiego odpowiednika Państwowej Inspekcji Pracy, czyli De Inspectie SZW.   

Umowy o pracę w Holandii

Rodzaje umów o pracy jakie obowiązują w Holandii są dość podobne do tych, jakie są przewidziane w Polsce. Można się więc spotkać z umową na czas określony lub nieokreślony. Z perspektywy osoby zatrudnionej są to najbardziej korzystne umowy, bo zapewniają stabilność pracy i dostęp do wszystkich świadczeń socjalnych, jednak rodzaj umowy zależy przede wszystkim od oferty pracy. Warto pamiętać, że holenderskie prawo nakłada ograniczenia w kwestii umów na czas określony. Działa to analogicznie do przepisów prawa w Polsce, bo pracodawca może zaproponować zatrudnionemu umowę na czas określony maksymalnie 3 razy – kolejna musi być już na czas nieokreślony. Limit dotyczy też łącznego czasu trwania takiego zobowiązania i nie może przekroczyć dwóch lat – po tym okresie poprzednia umowa automatycznie, z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Do dyspozycji stron pozostają także umowy kontraktowe, które z jednej strony mogą być uważane za bardziej ryzykowne, jednak w newralgicznych branżach podjęcie zatrudnienia na podstawie takich umów może być lepszym rozwiązaniem. Są to typowe umowy odpowiadające normom elastycznego czasu pracy i dość często oferty pracy zawierają informację właśnie o tych formach zatrudnienia. Do najczęściej spotykanych umów należą tak zwany kontrakt godziny zero (nulurencontract) czy kontrakt min-max (min-maxcontract).

Ten pierwszy zakłada, że firma może wezwać pracownika do pracy w dowolnym momencie, zgodnie z potrzebami – wynagrodzenie jest wtedy wypłacane za przepracowany czas, a więc konkretną liczbę godzin lub dni, jaką pracownik spędził na wykonywaniu obowiązków zawodowych. Jeśli pracodawca w danym miesiącu nie będzie miał zapotrzebowania na nasze usługi po prostu nie otrzymamy pensji.

Drugi rodzaj umów określa zakres wymiaru czasu pracy, a więc minimalną oraz maksymalną liczbę godzin, jaką pracownik ma za zadanie poświęcić na wykonywanie pracy. Nawet jeżeli pracodawca będzie wymagał od nas dłuższej pracy lub w danym miesiącu nie będzie potrzebował w ogóle naszych usług musi wypłacić ustaloną pensję, zgodnie z zapisami w umowie.


Oferty pracy w Holandii i nie tylko znajdziesz na szukampracy.pl:

ogłoszenia praca szukam pracy