Holenderski rynek pracy okiem imigrantów z zagranicy

Data dodania: 29.03.2016


Dzięki otwartej polityce Unii Europejskiej i zjawisku globalizacji zmiany miejsca zamieszkania i praca w innym kraju nie stanowi dzisiaj żadnego problemu. Swobodna wymiana kapitału ludzkiego pozwala na niemal nieograniczone możliwości wyboru i kształtowania drogi zawodowej i życia prywatnego. Wśród Polaków bezdyskusyjnym liderem od wielu lat jest Wielka Brytania czy Niemcy, ale Holandia także nie narzeka na ilość chętnych kandydatów, którzy chcieliby podjąć w tym kraju pracę a nawet związać z nim swoją przyszłość. Jak wygląda holenderski rynek pracy okiem imigrantów?

Dane na ten temat zgromadził i opracował holding finansowy HSBC, a następnie zaprezentował wyniki swoich badań w raporcie Expat Explorer 2015. Ogólna diagnoza lokalnej sytuacji na rynku pracy w Holandii brzmi zachęcająco, bo zdaniem autorów badania gospodarka tego kraju to jedna z najsilniejszych ekonomicznie gospodarek w całej Europie. Czołowe obszary działalności, które wpływają na silną pozycję Holandii to między innymi przetwórstwo spożywcze, branża chemiczna, gaz i olej. Systematycznie publikowane wskaźniki ekonomiczne nastrajają pozytywnie nie tylko lokalnych przedsiębiorców i międzynarodowe korporacje, które chętnie inwestują w rozwój swoich firm w tym miejscu, ale także osoby, które z różnych powodów rozglądają się za pracą w innym kraju. Właśnie takie dobrze zapowiadające się perspektywy zatrudnienia i zadowalające warunki pracy przekonują kolejnych emigrantów, żeby za cel swojej podróży obrać właśnie Królestwo Niderlandów. A tamtejsi pracodawcy z chęcią kierują oferty pracy do pracowników napływowych.

Aż 42% badanych imigrantów żyjących obecnie w Holandii za największą zaletę uważa fakt, że zatrudnienie w tym kraju pozwala im na samorealizację na poziomie kariery zawodowej. Kultura biznesu i środowisko pracy w Holandii cechuje się funkcjonowaniem w swoim tempie i według ustalonych hierarchicznych struktur. W ramach tak przyjętego systemu pracy jednak bardzo wysoko ceni się współpracę  i indywidualny wkład każdej jednostki w finalny efekt pracy większego zespołu. Ponad 21% pracujących tam emigrantów zostało zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, co w dużej mierze przekłada się na poczucie bezpieczeństwa i chęć związania życia prywatnego właśnie z tym miejscem (Szukam Pracy). Nie można jednak zapomnieć, że gros pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki zawodowe w Holandii jest zatrudnionych na podstawie formy pracy tymczasowej – często zgodnie z własnym życzeniem, choć na ogół wynika to z charakterystyki współpracy z agencją zatrudnienia.

Najczęściej proponowane dodatki pozafinansowe w umowach o pracę dla kandydatów z innych krajów związane są z podstawowym zapewnieniem opieki medycznej i świadczeń zdrowotnych (28%). Niemal tak samo powszechne statystycznie są premie związane z relokacją i dodatki na mobilne przemieszczanie pracownika (23%) oraz służbowy samochód albo dofinansowanie kosztów związanych z przemieszczaniem się w ramach wykonywania obowiązków zawodowych (21%).

Holandia jest bez wątpienia interesującym kierunkiem wyjazdów zarobkowych dla kandydatów z wielu innych państw. Kojarzona zwykle z krainą tulipanów, klimatycznymi uliczkami i wysoko rozwiniętą kulturą rowerową ma jednak do zaoferowania o wiele więcej. Społeczeństwo holenderskie jest egalitarne, oczekuje od pracowników ciężkiej pracy, ale wysoko ceni rolę czasu spędzanego z rodziną. Dzięki swojemu położeniu geograficznemu i gospodarce zorientowanej na aktualne potrzeby biznesu jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów i pracowników z zagranicy. Rynek pracy w Holandii jest ciągle otwarty na wykwalifikowanych kandydatów napływowych i oferuje im wiele możliwości rozwoju zawodowego.


Zobacz aktualne oferty pracy na:

logo